default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Oddelek za Pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ob 20. obletnici študijskega programa Pedagogika v Mariboru v sodelovanju s Slovenskim društvom pedagogov (SDP) in Slovenskim društvom raziskovalcev edukacije (SLODRE) organizira okroglo mizo z naslovom Prihodnost študija pedagogike in pedagogike kot znanosti, ki bo v četrtek 26. oktobra 2017 ob 17.00.

Kljub bogati tradiciji pedagoške misli na Slovenskem in njeni umeščenosti v akademsko okolje od nastanka Univerze v Ljubljani naprej, se zdi, da njen razvoj in vpliv danes nista več takšna, kot sta bila nekoč. V okviru tega izhodišča bomo na okrogli mizi razpravljali o naslednjih vprašanjih:

  • Kako se je razvijal in kakšen je danes profil diplomantov pedagogike na prvi in drugi stopnji, njihova znanstvena in poklicna usposobljenost ter možnosti zaposlovanja v izobraževalnem sistemu?
  • Kako na zaposlitvene možnosti pedagoga vpliva množica sorodnih študijskih programov, kot so npr. Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Inkluzija v vzgoji in izobraževanju in pojav novih pedagoških študijskih programov brez jasnega disciplinarnega okvira (edukacijske vede, vodenje v izobraževanju, edukacijske politike…)?
  • V kolikšni meri pedagogika kot znanstvena disciplina zadovoljuje potrebe pedagoškega usposabljanja učiteljev?
  • Katere spremembe v študijskih programih pedagogike in katere raziskovalne prioritete bi bilo potrebno postaviti v primerjavi s študijskimi in raziskovalnimi trendi v tujini?
  • Koliko vpliva imajo slovenski pedagogi pri oblikovanju in usmerjanju slovenske šolske prakse in politike?

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
dr. Martin Kramar, upokojeni član Oddelka za pedagogiko FF UM;
dr. Milena Ivanuš Grmek; članica Oddelka za temeljne pedagoške predmete PeF MB;
dr. Robi Kroflič, član Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF UL, predsednik SDP;
dr. Tina Štemberger, članica Oddelka za edukacijske vede PeF UP;
dr. Mojca Peček Čuk, članica Oddelka za temeljni pedagoški študij, Pef UL;
dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut, Ljubljana.

Pogovor bo vodil dr. Edvard Protner, predstojnik Oddelka za pedagogiko FF UM.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000