Oddelek za Pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ob 20. obletnici študijskega programa Pedagogika v Mariboru v sodelovanju s Slovenskim društvom pedagogov (SDP) in Slovenskim društvom raziskovalcev edukacije (SLODRE) organizira okroglo mizo z naslovom Prihodnost študija pedagogike in pedagogike kot znanosti, ki bo v četrtek 26. oktobra 2017 ob 17.00.

Kljub bogati tradiciji pedagoške misli na Slovenskem in njeni umeščenosti v akademsko okolje od nastanka Univerze v Ljubljani naprej, se zdi, da njen razvoj in vpliv danes nista več takšna, kot sta bila nekoč. V okviru tega izhodišča bomo na okrogli mizi razpravljali o naslednjih vprašanjih:

  • Kako se je razvijal in kakšen je danes profil diplomantov pedagogike na prvi in drugi stopnji, njihova znanstvena in poklicna usposobljenost ter možnosti zaposlovanja v izobraževalnem sistemu?
  • Kako na zaposlitvene možnosti pedagoga vpliva množica sorodnih študijskih programov, kot so npr. Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Inkluzija v vzgoji in izobraževanju in pojav novih pedagoških študijskih programov brez jasnega disciplinarnega okvira (edukacijske vede, vodenje v izobraževanju, edukacijske politike…)?
  • V kolikšni meri pedagogika kot znanstvena disciplina zadovoljuje potrebe pedagoškega usposabljanja učiteljev?
  • Katere spremembe v študijskih programih pedagogike in katere raziskovalne prioritete bi bilo potrebno postaviti v primerjavi s študijskimi in raziskovalnimi trendi v tujini?
  • Koliko vpliva imajo slovenski pedagogi pri oblikovanju in usmerjanju slovenske šolske prakse in politike?

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
dr. Martin Kramar, upokojeni član Oddelka za pedagogiko FF UM;
dr. Milena Ivanuš Grmek; članica Oddelka za temeljne pedagoške predmete PeF MB;
dr. Robi Kroflič, član Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF UL, predsednik SDP;
dr. Tina Štemberger, članica Oddelka za edukacijske vede PeF UP;
dr. Mojca Peček Čuk, članica Oddelka za temeljni pedagoški študij, Pef UL;
dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut, Ljubljana.

Pogovor bo vodil dr. Edvard Protner, predstojnik Oddelka za pedagogiko FF UM.