default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Pedagoški inštitut je v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije organiziral drugo nacionalno konferenco z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki je potekala v ponedeljek, 25. septembra 2017, v prostorih ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Osnovni cilj nacionalne konference je bil diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh.

Konferenco je obiskalo 130 raziskovalcev, učiteljev in vzgojiteljev, predstavljenih je bilo 75 referatov in 10 posterjev v sedmih vsebinskih sekcijah (šola in družba; izobraževalne politike; evalvacija in zagotavljanje kakovosti; profesionalni razvoj pedagoških delavcev, učenje, poučevanje in socialni odnosi v šoli, znanje in učna (ne)uspešnost; inovativni pristopi k učenju in poučevanju). Plenarna govorca na konferenci sta bila prof. Harvey Siegel (Ed. D., Harvard University) iz Univerze v Miamiju s prispevkom »Should Teachers Aim for Student Belief?: The Case of Evolution« (PPT) ter red. prof. dr. Mirjana Ule s Fakultete za družbene vede s prispevkom »Izobraževanje je kot spakirati nahrbtnik in se odpraviti na pot – Razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke in izbire v Sloveniji«.

Poleg tega je na konferenci komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta v sodelovanju z društvom SLODRE, podelila tudi priznanja na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017. Letošnji nagrajenci so bili:

dr. Klemen Miklavič (Center za študij edukacijsih politik), ki je prejel Priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017,

izr. prof. dr. Katja Košir (Pedagoška fakulteta Univerze v Maribori), ki je prejela Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017, ter

prof. dr. Boris Kožuh (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), ki je prejel Priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017.

Fotografije z dogodka objavljene na spletni strani konference v zavihku Galerija, hkrati pa vas že vabimo na 3. nacionalno znanstveno konferenco, ki bo predvidoma konec septembra 2018.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000