default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE
- Radna letna skupščina SLODRE 2017
- Zadnja možnost za prijavo prispevka za mednarodno konfereco ECER 2018

DOMAČE NOVICE
- MIZŠ: Mesec znanosti za promocijo znanosti
- Pričetek mednarodnega projekta: BRAVEdu: Breaking the Poverty Taboo
- Pričetek mednarodnega projekta ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolski vzgoji in varstvu
- 14. mednarodni znanstveni sestanek: Inovativno poučevanje in učenje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem
- Predstavitev novega spletnega učbenika: Expert tour guide on Data Management

TUJE NOVICE
- Odziv EERE na priporočila HLG: spregledan pomemben doprinos raziskovanja edukacije
- Nagrada "European Vocational Educational Training and Researcher Award" za prof. dr. Karen Evans 
- Izšla je nova publikacija Sveta Evrope ta temo radikalikacije ter vloge edukacije

MEDNARODNE SEZONSKE ŠOLE
- Brno, Češka: EERSS 2018
- Neapelj, Italija: SUSEES

RAZPISI MEDNARODNIH ZNANSTVENIH REVIJ

MEDNARODNE KONFERENCE
- ECER 2018
- Konferenca o izobraževanju učiteljev na Malti
- TEPE 2018
- Konferenca 'Emerging Disability Issues
- 15. mednarodna konferenca o visokošolskih reformah (2018 HER)

 

DRUŠTVENE NOVICE

V decembru je potekala sedma redna letna skupščina SLODRE
Skupščina se je pričela ob 17.00 uri z okroglo mizo na temo »Kako razumeti zadnje rezultate raziskav IEA PIRLS in IEA ICCS?«, uvodna razmišljanja je podala dr. Eva Klemenčič s Pedagoškega inštituta. Razpravi je sledila skupščina, ki je potrdila letno poročilo društva za za leto 2017 ter sprejela načrt aktivnosti društva za leto 2018.

Vabilo k oddaji prispevka za mednarodno konferenco ECER 2018.
Iztekajo se zadnji dnevi za prijavo prispevka na mednarodno konferenco ECER 2018 z aktualnim naslovom Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? Pohitite s prijavo. Rok za oddajo prispevka: 31.1. 2018.

 

DOMAČE NOVICE

MIZŠ: Mesec znanosti za promocijo znanosti
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili projekt Mesec znanosti v okviru katerega je potekalo devet nacionalnih, regionalnih in mednarodnih dogodkov, z namenom promocije slovenske znanosti ter njenih raziskovalk in raziskovalcev. Dogodke so pripravili v oktobru, novembru in decembru 2017. Hkrati je bilo v tem obdobju izvedenih še šest dogodkov v okviru projekta Odlični v znanosti, ki je eden od projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), ravno tako v okviru promocije znanosti, kjer so bili predstavljeni najvidnejši dosežki preteklega leta v obliki kratkih poljudnih predavanj.

Na Pedagoškem inštitutu smo pričeli z aktivnostmi na projektu BRAVEdu: Breaking the Poverty Taboo: Roles and Responsibilities of Education
BRAVEdu je Erasmus K2 projekt, ki se je pričel oktobra 2017 in bo potekal dve leti. Cilj projekta je krepitev kapacitet osnovnih šol za nudenje podpore učencem in učenkam iz socialno manj spodbudnih okolij, tako pri aktivnem sodelovanju v šolskem življenju, kakor pri doseganju boljših učnih rezultatov. V projektu sodeluje 8 partnerjev iz štirih držav (Hrvaška, Slovenija- Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Estonija). V konzorciju bomo na več ravneh (raven politik, raven prakse, raven znanosti) poskušali ugotoviti kateri so tisti dejavniki, ki v Estoniji omogočajo majhno povezanost (v prmerjavi z drugimi državami) med socialno-ekonomskim statusom staršev oz. Skrbnikov in učnimi dosežki njihov otrok na mednarodni raziskavi PISA.

Projekt ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolski vzgoji in varstvu
Erasmus K2 projekt ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolski vzgoji in varstvu se osredotoča na izobraževanje in trening vzgojiteljev, s ciljem zmanjševanja razlik in spodbujanjem vključevanja vseh otrok. Projekt združuje različne centre v Evropi; z organizacijo Mi Hijo y Yo (Španija), ki projekt vodi, sodelujejo tudi: Pedagoški inštitut in Svetovalnica za avtizem (Slovenija), Autisme-Europe AISBL (Belgija), Schola empirica in Fakultní základní škola a mateřská škola při PedF UK Barrandov II (Češka republika). Tekom projekta bo znotraj konzorcija razvit spletni trening za vzgojitelje, ki jim bo nudil potrebna znanja in zmožnost za pridobivanje kompetenc, ki jih potrebujejo za vključevanje otrok z avtizmom v dejavnosti v skupini in posledično zmanjševanje razlik v dosežkih med otroki. Spletni trening za vzgojitelje je zastavljen kot inovativen pedagoški pristop, ki temelji na paradigmi vključevanja v izobraževanje in je usmerjen v krepitev kompetenc vzgojiteljev za vključevanje otrok starih med 0 in 6 let (predšolska vzgoja) v vse aktivnosti. Project ETTECEC se tako osredinja na izboljšavo sistemov predšolske vzgoje in varstva v partnerskih regijah, saj vključevanje oziroma izogibanje segregaciji otrok z avtizmom, le-tem omogoča boljšo pripravljenost za vstop v šolo.

14. mednarodni znanstveni sestanek z naslovom Inovativno poučevanje in učenje
Univerza na Primorskem (Pedagoška fakulteta) v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, (Pedagoška fakulteta iz Užica in Jagodine (Srbija)) v petek, 21. septembra 2018, vabi na 14. mednarodni znanstveni sestanek z naslovom Inovativno poučevanje in učenje. Temeljni namen mednarodnega znanstvenega sestanka je opredeliti vlogo in pomen uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v procesu učenja in poučevanja na vseh ravneh izobraževanja. V okviru mednarodnega znanstvenega sestanka bodo oblikovali naslednja tematska področja: (i) sistemski vidik vpeljave IKT na različne ravni izobraževanja, (ii) izzivi rabe IKT v učilnici, (iii) IKT v profesionalnem razvoju učitelja, (iv) inovativni pristopi pri poučevanju in učenju, (v) raba IKT z vidika različnih predmetnih področij. Rok za oddajo prispevka: 23. 3. 2018.

Nov spletni učbenik: Expert tour guide on Data Management
Vabilo na predstavitev novega spletnega učbenika: Expert tour guide on Data Management, ki bo dne 31. 1. 2018 med 10.00 in 12.00 na Fakulteti za družbene vede. Gre za nov spletni modul s področja ravnanja z raziskovalnimi podatki. Gre za obsežnejši paket znanj, ki vključuje teoretične podlage, praktične primere in koristne napotke, ki raziskovalca vodijo skozi življenjski krog podatkov. Učbenik Expert tour guide on Data Management je namenjen raziskovalcem s področja družboslovja, ki želijo pridobiti več znanja o ravnanju z raziskovalnimi podatki (research data management).

 

TUJE NOVICE

Odziv EERE na priporočila HLG: spregledan pomemben doprinos raziskovanja edukacije
EERA je v svojem odzivu na HLG priporočila (High Level Group Recomendations) pozdravila vključitev področja edukacije med pomembna družbena orodja, vendar hkrati poudarja, da je področje edukacije zajeto preveč površinsko in zamejeno pri čemer je bila spregledana ključna vloga raziskovanja edukacije. Ravno raziskovanje edukacije namreč lahko vodi v pozitivne spremembe tako na ravni edukacije kot na ravni družbe kot celote. EERA opozarja, da je bila pomembna vloga edukacije in raziskovanja edukacije spregledana in s tem onemogočen pomemben doprinos raziskovanja edukacije k pomembnim družbenim spremembam kot so nezaposlenost (mladih), migracije, terorizem, (socialna) neenakost in politični ekstremizem.

Nagrada "European Vocational Educational Training and Researcher Award"
EERA čestita prof. dr. Karen Evans za nagrado "European Vocational Educational Training and Researcher Award" za nagrado European Vocational Skills Week 2017, ki je potekal novembra v Bruslju.

Izšla je nova publikacija Sveta Evrope
Izšla je nova publikacija Sveta Evrope avtorja Ragazzi (2018): Students as suspects? - The challenges of counter-radicalisation policies in education in the Council of Europe member states.

 

MEDNARODNE SEZONSKE ŠOLE 

Poletna šola EERSS 2018:
Qualitative and Mixed Methods Research Designs: From designing to publishing, Brno, Češka (the Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, Czech Republic Masaryk University), 9. do 13. 7. 2018 . Pohitite s prijavo: rok za oddajo: 31 januar 2018.

Poletna šola SUSEES:
Summer School in European Education Studies, 2. do 6. julij 2018, Univerza v Neaplju, Italija. Rok za prijavo: 30.4. 2018.

 

RAZPISI MEDNARODNIH ZNANSTVENIH REVIJ

Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education: poziv za objavo prispevkov v posebni izdaji revije z naslovom: Exploring alternatives to the ‘neoliberalism’ critique: New language for contemporary global reform (http://explore.tandfonline.com/cfp/ed/cdis-contemporary-global-reform). Rok za oddajo: 14. 2. 2018.

British Journal of Educational Studies: poziv za objavo prispevkov v posebni izdaji revije z naslovom: Global citizenship education in the era of migration, conflict and globalisation
(http://explore.tandfonline.com/cfp/ed/rbje-global-citizenship-education?utm_source=CPB&utm_medium=cms&utm_campaign=JMO03649). Rok za oddajo: 27.7. 2018.

Educational Philosophy and Theory: poziv za objavo prispevkov v posebni izdaji revije z naslovom: Moral Values and Education for a Liberal Democratic Societyhttp://explore.tandfonline.com/cfp/ed/tied-si-cfp-07.11.17). Rok za oddajo: 30.6. 2018

Voprosy obrazovanja/ Educational Studies Moscov Journal: poziv za objavo prispevkov na temo prihodnosti edukacije in njenih izzivov. Več informacij na povezavi: http://vo.hse.ru/en.

 

MEDNARODNE KONFERENCE S PODROČJA EDUKACIJE

ECER 2018: rok za prijavo prispevka je konec januarja. Pohitite s prijavami. http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/ 

Konferenca Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean
Pedagoška fakulteta Univerze na Malti v sodelovanju z Malteškim društvom za raziskave edukacije (MERA) vabi k prijavi prospevka za mednarodno konferenco pod naslovom Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean, ki bo potekala na Univerzi na Malti 8. in 9. junija 2018. Rok za oddajo pozvetka je bil podaljšan na 5.2. 2018. Vse podrobnosti najdete na spletni strani https://www.um.edu.mt/events/teerm2018/home.

Konferenca TEPE 2018
Konfererenca TEPE 2018 bo potrekala med 17. in 19. majem 2018 v Bragi na Portugalskem z naslovom: Recruiting and Educating the Best Teachers: Policy, Professionalism and Pedagogy. Pohitite s prijavami. Rok za oddajo prispevka: 31.1.2018. https://www.tepe2018.com 

Konferenca Emerging Disability Issues

Konferenca 'Emerging Disability Issues: Varieties of Disability Activism and Disability Studies v organizaciji Univerze na Malti (Department of Disability Studies, Faculty for Social Wellbeing) bo potekala med 2. In 4. Majem 2018. Vabljeni. https://www.um.edu.mt/events/edi2018 

15. mednarodna konferenca o visokošolskih reformah (2018 HER)

Na Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland, ZDA) bo od 24. do 26. septembra 2018 potekala 15. konferenca o visokošolskih reformah in sicer pod nosilnim naslovom Reinventing the Public Mission of Higher Education: Policies and Practice. Predloge prispevkov sprejemajo do 30. marca 2018. http://edpolicy.education.jhu.edu/2018her_jhu/ 

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000