default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta in SLODRE - Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije vabita na okroglo mizo na temo Izzivi čezmejnega sodelovanja in krepitev medkulturnosti, ki bo potekala 14. novembra 2018 ob 16. uri v predavalnici P2 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).

Na okrogli mizi, ki jo bo koordinirala prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, bodo sodelovale dr. Zaira Vidau, dr. Matejka Grgič, Norina Bogatec, dr. Sara Brezigar, dr. Silva Bratož, dr. Maja Mezgec in dr. Barbara Baloh.dr. Zaira Vidau

Projekt EDUKA2 o čezmejnem upravljanju izobraževanja
Predstavitev projekta EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki ga financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt EDUKA2 rešuje skupni izziv programskega območja, in sicer šibke zmogljivosti čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja. Splošni cilj projekta je krepiti te zmogljivosti in privesti do pričakovanih sprememb obstoječega stanja z razvijanjem orodij za usklajeno upravljanje in z izdelavo enotnih didaktičnih in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti bodo koristile še posebej šolam in univerzam.

dr. Matejka Grgič
Učno gradivo za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji – Izhodišča in cilji
V čem se »manjšinske« šole razlikujejo od večinskih? Kako poteka usvajanje in učenje manjšinskega jezika? Zakaj se pri sporazumevalni zmožnosti učencev in dijakov oz. pri nadaljnji rabi manjšinskega jezika zunaj šole kdaj pa kdaj zalomi?

Norina Bogatec
Čezmejni razredi na meji med Slovenijo in Italijo
V okviru projekta EDUKA 2 Čezmejno upravljanje izobraževanja so delavnice za učence šol s slovenskim in šol z italijanskim učnim jezikom z obeh strani meje potekale v obliki čezmejnih razredov. Med učnimi dejavnostmi so učenci spoznavali in odkrivali čezmejni prostor in njegove celovite značilnosti.

doc. dr. Sara Brezigar
»Lažeš, kradeš, bolhe ješ. V šolo hodiš, nič ne veš.«
Oblikovanje didaktičnega gradiva za posredovanje in utrjevanje vsakdanje rabe slovenskega jezika v vrtcih in prvih razredih osnovne šole na osnovi izkušenj in dobrih praks številnih vzgojiteljic in učiteljic drugega ali tujega jezika.

izr. prof. dr. Silva Bratož
Predstavitev dveh projektov na področju večjezičnosti in večkulturnosti (MHEEB, Ersmus + in JEŠT, projekt ESS) in stališč različnih deležnikov (staršev, učencev, bodočih učiteljev) do večjezičnosti in večkulturnosti.

doc. dr. Maja Mezgec
Čezmejni študentje so pojav, ki je tipičen za obmejna območja. Ko človek obvlada oba jezika in pozna oba sistema se lahko odloča, ma kateri strani meje bo študiral in na kateri se zaposlil. Tu se razvijajo dinamike in procesi, ki imajo samosvojo logiko in smer, saj sledijo potrebam, ki se pojavljajo v prostoru, na obeh straneh meje.

doc. dr. Barbara Baloh
Vseživljenjsko izobraževanje vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000