default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Članicam in članom društva SLODRE

V A B I L O na osmo redno skupščino društva, v četrtek, 13. decembra 2018 ob 17.00 na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, sejna soba, Gerbičeva 62, Ljubljana

Spoštovane, spoštovani,

Spet je leto naokrog in vljudno vas vabim, da se udeležite osme redne skupščine našega društva, ki bo tokrat spet volilna, saj se končujejo mandati teles društva. Skupščina se bo pričela v četrtek, 13. decembra 2018 ob 17.00 v sejni sobi Pedagoškega inštituta (Gerbičeva 62, Ljubljana) z ugotavljanjem prisotnosti. V nadaljevanju bo najprej potekala okrogla miza pod naslovom »Povezanost socialno- ekonomskega statusa in učne uspešnosti: nacionalni in mednarodni vidik« (gl. v prilogi posebno vabilo). Po njenem zaključku, predvidoma okrog 18.00, se bo pričelo redno delo skupščine z naslednjim dnevnim redom:

  • Sprejem dnevnega reda in imenovanje delovnih teles
  • Poročilo predsednice o delu v letu 2018 z razpravo
  • Poročilo blagajnika za leto 2018 z razpravo
  • Volitve predsednice/predsednika, podpredsednice/podpredsednika ter članic/članov Upravnega odbora in Častnega razsodišča
  • Sprejem predloga programske usmeritve in letnega programa dela SLODRE za 2019
  • Sklep o določitvi višine članarine za leto 2019
  • Sprejem predloga finančnega načrta za leto 2019
  • Razno

Za tiste, ki še niste poravnali članarine za 2018: pred in med skupščino jo boste lahko poravnali pri blagajniku Igorju Repcu. Poravnali boste lahko tudi članarino za 2019.

Vabljeni v čim večjem številu!

Ana Kozina

predsednica SLODRE

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000