default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Društvo mladih pedagogov FF UM in Slovensko društvo raziskovalcev edukacije (SLODRE) vabita na okroglo mizo z naslovom Slovenska osnovna šola v luči konceptualnih rešitev osnovnošolske zakonodaje iz leta 1996, ki bo 21. 5. 2019 ob 11.00 v amfiteatru Filozofske fakultete UM.

Reformo šolskega sistema in sprejemanje nove šolske zakonodaje leta 1996, ki sta bili logična posledica osamosvojitve Slovenije, so spremljale zelo intenzivne strokovne in politične polemike. Toda ne glede na oceno takratnih sistemskih, zakonskih in konceptualnih rešitev je iz današnje perspektive potrebno priznati, da je bila reforma izjemen organizacijski podvig, ki je mobiliziral najširši krog strokovne javnosti od učiteljic in učiteljev praktikov do univerzitetnih profesoric in profesorjev. Ob tem ni mogoče spregledati tudi drže najvišjih predstavnikov ministrstva za šolstvo, ki so znali predlagane rešitve strokovno pojasnjevati in utemeljevati, kot tudi ne skrbi za ohranjanje konsistentnosti sistema ter iskanje strokovnega konsenza.

Zdi se, da so poznejše zakonske spremembe temeljito spodkopale to konsistentnost in da so tudi aktualne napovedi sprememb bolj posledica parcialnih interesov posameznikov in skupin, kot pa rezultat zavzemanja za premišljene konceptualne spremembe v osnovnem šolstvu, ki bi temeljile na evalvacijskih študijah. Kaj se lahko danes naučimo iz priprave prve šolske reforme po osamosvojitvi v Sloveniji? Katere takratne konceptualne rešitve so doživele spremembe in ali je bilo to dovolj premišljeno? Ali potrebujemo novo Belo knjigo?

O tovrstnih dilemah se bomo pogovarjali z nekdanjim mistrom za šolstvo prof. dr. Slavkom Gabrom, nekdanjo direktorico Urada RS za šolstvo prof. dr. Ljubico Marjanovič Umek in nekdanjo strokovno svetovalko ministrstva za šolstvo prof. dr. Mojco Kovač Šebart.

Pogovor bo vodil prof. dr. Edvard Protner, predstojnik Oddelka za pedagogiko.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000