default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) v sodelovanju s Centrom za študije edukacijskih politik (CEPS) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani vabi na okroglo mizo z razpravo ob nedavnem izidu knjige »Inclusion in Education: Reconsidering Limits, Identifying Possibilities«.

Na Pedagoški fakulteti UL deluje raziskovalna programska skupina z naslovom »Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju«. Skupina, okrepljena s še nekaj drugimi kolegicami in kolegi, je v lanskem letu svoje delo strnila v omenjeni znanstveni monografiji, ki je nedavno izšla pri mednarodni založbi Peter Lang. Monografijo je uredil Pavel Zgaga, ki programsko skupino tudi vodi, njenih 11 poglavij pa podpisuje 16 avtoric in avtorjev, od tega 3 iz tujine.

Koncept inkluzije je postal v novejšem času eden izmed osrednjih pojmov v šolskem polju in včasih je celo videti, kot da ponuja »čarobno palico« za vse probleme, s katerimi se srečujemo na tem področju. Ta monografija zato kritično zastavlja vprašanje mej inkluzije: nikakor ne zato, ker bi to paradigmo zavračala, temveč zato, ker je po mnenju avtoric in avtorjev treba dojeti in analizirati omejitve tega koncepta, da bi sploh lahko identificirali dejanske priložnosti, ki jih ponuja. Poglavja zaznamuje interdisciplinarna perspektiva, razdeljena pa so v tri medsebojno združljive in soodvisne sklope: (1) pedagoški pristopi, (2) družbeni konteksti in (3) teoretske refleksije. Objava pri tuji založbi je utemeljena tudi s posebnim geografskim, to je srednje in južnoevropskim kontekstom: knjiga namreč želi poudariti specifične perspektive, ki niso običajne v »mainstream« literaturi s tega področja in ki večinoma prihaja iz severne Amerike in zahodne Evrope.

Dobimo se torej v sredo, 29. maja 2019 s pričetkom ob 17.00 uri v predavalnici 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V začetnem delu srečanja bodo avtorice in avtorji na kratko predstavili ključne teme, ki jih knjiga obravnava, v nadaljevanju pa pričakujemo širšo razpravo o inkluziji v vzgoji in izobraževanju, ki gotovo sodi med najbolj aktualna vprašanja pedagoških teorij in praks v sedanjem času. Želimo, da se v to razpravo aktivno vključite v čim večjem številu.

Nekaj informacij o knjigi lahko predhodno najdete na naslednji spletni povezavi: https://www.peterlang.com/view/title/64837?format=HC

Ana Kozina
predsednica SLODRE

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000