default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v projektu SKUM - Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (2017—2022) združuje 32 konzorcijskih partnerjev, od tega 26 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Okrogla miza bo potekala 14. novembra 2019, ob 16.00 v prostorih fakultete. Toplo vabljeni.

Cilj projekta je preizkušati in razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami in umetniki z namenom širitve inovativnih in odprtih učnih okolij v smeri dviga ravni sporazumevalnih zmožnosti otrok, učencev in mladostnikov v različnih jezikih. Pri tem izhajamo iz predpostavke, da ima umetniška izkušnja kot oblika izkustvenega učenja velik pedagoški potencial, saj omogoča nove spoznavne in doživljajske procese, ki jih strokovnjaki opisujejo s koncepti vrhunske izkušnje, zanosa in utelešene vednosti (Robi Kroflič).

V šolski prostor vstopa umetnik, ki skupaj z učiteljem omogočata otrokom in učencem živeti umetnost skozi avtentično izkušnjo umetniškega snovanja in doživljanja umetnosti. Izgrajujejo se novi didaktični pristopi tandemskega poučevanja in iskanja dialoga med umetnikom in učiteljem.

Namen okrogle mize je predstaviti nekatere delne rezultate projekta, predvsem pa izmenjati izkušnje in poglede o tandemskem poučevanju umetnika in učitelja. O tovrstnih izzivih se bomo pogovarjali z učiteljem, umetnikoma, ekspertom in raziskovalkami v projektu SKUM. Sodelovali bodo: Doris Abram, Andreja Goetz, Jelena Sitar Cvetko, Brigita Jenko, Sonja Rutar, Eda Birsa, Barbara Baloh in Bogdana Borota.
Izjava sodelujočega umetnika:
»..dialog se vzpostavlja pri iskanju ravnovesja med kaosom, ki ga zahteva rojevanje umetnosti in disciplino, značilno za vzgojne procese.«

Pogovor bo vodila prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

Posebno vabilo za udeležence okrogle mize
Vljudno vabljeni na Koncert Amabile z Muzejem, ki ga organizirata Društvo prijateljev glasbe Koper in Pokrajinski muzej Koper. Nastopil bo Kvartet konbrabasov Slovenske filharmonije.
Koncert bo v četrtek, 14. novembra 2019, ob 19.30, v dvorani Pokrajinskega muzeja Koper. Udeleženci okrogle mize imajo vstop prost.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000