default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE
- ECER 2020: Glasgow
- WERA 2020: World Education Research Association (WERA) Focal Meeting 2020
- Plačilo članarine

DOMAČE NOVICE
- Predstavljeno je bilo strokovno telo za pripravo nove Bele knjige
- Strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018
- Izšla je nova monografija: Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije
- Izid znanstvene monografije z naslovom Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe: Relationships matter
- Nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo
- Projekt NEMO na Pedagoškem inštitutu
- Izid nove številke Revije Centra za študij edukacijskih strategij (CEPS)
- Vabilo k oddaji povzetkov in prispevkov za tematske številke znanstvene revije Šolsko polje

TUJE NOVICE
- Ruska revija Voprosy obrazovaniya/Educational Studies vabi k sodelovanju

EERA NOVICE
- Vabilo k oddaji predloga prispevka za serijo knjig iz področja transdisciplinarnih perspektiv raziskovanja izobraževanja

RAZPISI
- Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
- Razpis za finančno podporo projektov in sezonskih šol za mlade raziskovalce v organizaciji društev pod okriljem EERA

MEDNARODNE KONFERENCE
- Mednarodna konferenca Teacher Education Policy in Europe (Helsinki, maj 2020)
- Mednarodna konferenca Higher Education Reform (Glasgow, september 2020)

 

DRUŠTVENE NOVICE

ECER 2020: Glasgow: Educational Research (Re)connecting Communities

ECER 2020 z naslovom Educational Research (Re)connecting Communities se bo odvijal v Glasgowu na Škotskem. Med 24. in 25. avgustom 2020 bo potekala Emerging Researchers' Conference, ki je namenjena mladim raziskovalcem in doktorskim študentom. Med 25. in 28. avgustom 2020 bo potekala osrednja konferenca ECER, ki bo vsebovala široko paleto znanstvenih prispevkov s področja vzgoje in izobraževanja. Rok za prijavo se izteče 31. 1. 2020. Več na povezavi: https://eera-ecer.de/ecer-2020-glasgow/. Se vidimo?

World Education Research Association (WERA) Focal Meeting 2020: "Networking Education: Diverse Realities, Common Horizons"

Osrednje srečanje WERA 2020 bo od 1. do 3. julija 2020 v Santiago de Compostela v Španiji. Srečanje je sestavni del 17. španske in devete iberoameriške izobraževalne konference, ki jo organizirata Špansko pedagoško društvo (SEP) in Univerza v Santiago de Compostela. Poziv za prspevke je še vedno odprt, rok za oddajo 18.2. 2020. Več si lahko preberete na: https://wera-compostela.com

Plačilo letne SLODRE članarine

Člane društva pozivamo, da poravnajo letno članarino, ki še vedno znaša 10 EUR. Članarino lahko poravnate osebno v gotovini pri blagajniku na sedežu društva ali pa jo nakažete na bančni račun društva: IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.). SLODRE (Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana)

DOMAČE NOVICE

Predstavljeno je bilo strokovno telo za pripravo nove Bele knjige

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so 17. januarja predstavili Strokovno telo za pripravo Bele knjige. Strokovno telo za pripravo Bele knjige naj bi sestavljali dr. Jadran Lenarčič, dr. Igor Lukšič, dr. Pavel Zgaga, Branimir Štrukelj, ddr Vojko Strahovnik, dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Alenka Švab, dr. Ksenija Vidmar, Darko Rebernik in Mihaela Novak Kolenko. Več o tej tiskovni konferenci najdete na:: https://www.gov.si/novice/2020-01-17-izobrazevalni-sistem-je-kljucni-generator-prihodnosti/. Hkrati se je na sestavo strokovnega telesa z javnim pismom ter peticijo kritično odzvala Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije ter oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL. V tem trenutku je podpisanih več kot 390 posameznikov in institucij. Več na: https://www.peticija.online/belamis?fbclid=IwAR00ZFSf9NSah8Lnzt0fjZ8Mbzz0zwxpVIBkkc9nsjTWjbbsq4iuSXyp52E Po naših podatkih sta sodelovanje odrekla dr. Alenka Švab in dr. Pavel Zgaga.

Strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018

Pedagoški inštitut je v januarju organiziral Strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018. Raziskava PISA je tudi tokrat odprla prostor za razpravo o stanju na različnih področjih slovenskega izobraževalnega sistema, v okviru tega so na strokovnem seminarju svoje poglede predstavili: Klaudija Šterman Ivančič, Pedagoški inštitut, nacionalna koordinatorka PISA za Slovenijo, dr. Slavko Gaber, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, dr. Fani Nolimal, Zavod RS za Šolstvo, dr. Sonja Pečjak, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ljubljana, Nada Pignar, Osnovna šola Ivanjkovci, Paul Stubbs, PhD, Ekonomski inštitut v Zagrebu, dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, dr. Pavel Zgaga, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta. Povzetke prispevkov lahko najdete na: https://www.pei.si/wp-content/uploads/2020/01/program_PISA_Posvet_14012020.pdf

Izšla je nova monografija: Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije

V uredništvu Edvarda Protnerja in pod okriljem založbe University of Maribor Press je ravnokar izšla monografija Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije. Monografija je rezultat desetletnega sodelovanja kolegic in kolegov, ki se ukvarjajo z zgodovino vzgoje in izobraževanja ter primerjalno pedagogiko in je prosto dostopna na naslovu https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450

Izid monografije z naslovom Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe: Relationships matter

V okviru projekta Roka v roki je bila pri založbi Verlag Dr. Kovač izdana monografija z naslovom Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe: Relationships matter. Monografija naslavlja pomen in razvoj čustvenih, socialnih in medkulturnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju na ravni učencev, učiteljev in celotne šole iz različnih vidikov (merjenje kompetenc, implementacija intervencij, prenosljivost intervencij v različne kontekste, sistemski vidik omenjenih kompetenc itd.). Znanstvena monografija je v celoti dostopna na: https://www.verlagdrkovac.de/volltexte/11406/11406_Kozina%20ED%20-%20Social%20emotional%20and%20intercultural%20competencies%20for%20inclusive%20school%20environments%20across%20Europe.pdf.

Nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo

Nacionalni posvet projekta INOVUP (Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo) z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo bo potekal 7. februarja 2020 na Pedagoški fakulteti, Filozofski fakulteti in Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Več informacij o vsebini posveta in prijavi najdete na: http://www.inovup.si/novice/2020/vabilo-na-nacionalni-posvet-projekta-inovup-kaj-potrebuje-visokosolski-ucitelj-za-pedagosko-odlicnost-1.

Projekt NEMO na Pedagoškem inštitutu

Na Pedagoškem inštitutu smo od septembra 2019 vključeni v dvoletni Erasmus+ K2 projekt NEMO: »Nova priporočila o spremljanju otrok za razvoj inovativnega kurikuluma v predšolski vzgoji in varstvu« (angl. NEw MOnitoring guidelines to develop innovative ECEC teachers curricula), kjer sodelujemo v mednarodnem konzorciju z Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna, Gruppo nazionale Nidi e Infanzia, Associazione Italiana per l Assistenza agli Spastici Provincia di Bologna (Italija); Högskolan Kristianstad (Švedska); European University Cyprus (Ciper) in Universitat de Valencia (Španija). Splošni cilj projekta je oblikovanje predloga smernic za spremljanje otrok, ki bi prispeval k spremembi nacionalnih politik k enovitemu sistemu predšolske vzgoje in varstva z odkrivanjem prvih znakov težav s socialnimi interakcijami, ki lahko kasneje vodijo do motnje avtističnega spektra.

Izid nove številke Revije Centra za študij edukacijskih strategij (CEPS)

Izdana je bila nova številka revije Centra za študij edukacijskih strategij (CEPS), ki izhaja na Pedagoški fakulteti UL. V tokratni številki so objavljeni prispevki iz tematskega področja Religion, Education, and the Challenges of Contemporary Societies. Prispevki so v celoti dostopni na: https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/issue/view/37.

Vabilo k oddaji povzetkov in prispevkov za tematske številke znanstvene revije Šolsko polje

Uredništvo znanstvene revije Šolsko polje vabi k oddaji povzetkov/prispevkov za tematske številke, ki bodo izšle v letu 2020: Bralna (ne)pismenost in raziskava PISA (tematska urednica: Klaudija Šterman Ivančič), Convention on the Rights of the Child: educational opportunities and social justice (tematski urednik: ddr. Zdenko Kodelja) in Teaching feminism (tematska urednica: dr. Valerija Vendramin). Do informacij o vsebini in rokih za oddajo besedil lahko dostopate s klikom na naslov tematske številke.

TUJE NOVICE

Ruska revija Voprosy obrazovaniya/Educational Studies vabi k sodelovanju

Ruska revija Voprosy obrazovaniya/Educational Studies, ki izhaja v ruskem in angleškem jeziku v Moskvi, vabi k sodelovanju. Gre za vodilno rusko recenzirano revijo, ki sprejema raziskovalne članke z vseh področji ved o izobraževanju, vključno s perspektivami s področji ekonomije, filozofije, zgodovine, psihologije, sociologije in pedagogike. Revija je indeksirana v nekaterih mednarodnih bazah kot npr. SCOPUS, ESCI WOS, RSCI WOS, CROSSREF idr. Med temami, ki imajo prioriteto v letu 2020, so vprašanja kot npr. razvoj učnih tehnologij, e-učenje in virtualne inovacije, multikulturna vprašanja in izobraževanje v okviru globalnih migracij, globalizacije in internacionalizacije visokega šolstva, vseživljenjsko učenje ter primerjalne študije izobraževanja v različnih državah. Več informacij na http://vo.hse.ru/en. Svoj rokopis lahko pošljete na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; na tem naslovu pa lahko tudi stopite v kontakt z uredniki.

Nova temastka številka European Educational Research Journal: Etika in edukacijsko raziskovanje

Pravkar je izšla prva letošnja številka European Educational Research Journal (EERJ; 19/1), ki je tematska in se predstavlja z naslovom Ethics and Educational Research. Pobuda zanjo je pred nekaj leti prišla iz krogov Sveta EERA. Članki, ki so jih prispevali Shauna Butterwick, George Head, Joanna Madalinska-Michalak, Milosh Raykov, Alison Taylor, Robin Taylor-Neu in Pavel Zgaga, obravnavajo problematične vidike, povezane z etičnimi pregledi v raziskovanju, ter analizirajo izkušnje raziskovalk in raziskovalcev in njihove reakcije. Ena izmed vidnejših zaključkov je, da bi raziskovalni krogi morali izkoristiti kritično razpravo o dosedanjih praksah tako, da bi zmanjšali birokratske ovire, izboljšali izvajanje raziskav, pa tudi okrepili dostojanstvo, zasebnost in človečnost tako raziskovalk in raziskovalcev kot tudi vseh, ki so tako ali drugače udeleženi v njihovih raziskavah. Številka je dostopna na naslovu https://journals.sagepub.com/toc/eera/current Naj spomnimo, da imajo registrirani člani SLODRE (preko članstva v EERA) odprt dostop do EERJ.

EERA NOVICE

Vabilo k oddaji predloga prispevka za serijo knjig iz področja transdisciplinarnih perspektiv raziskovanja izobraževanja

EERA vabi k oddaji predloga prispevka za serijo knjig iz področja transdisciplinarnih perspektiv raziskovanja izobraževanja. Sodelovanje med različnimi disciplinami je vse bolj pomembno pri iskanju rešitev za težave v izobraževalnih institucijah in na sistemski ravni. Razpis je namenjen vsem članom društev, ki delujejo pod okriljem organizacije EERA. Več informacij je na voljo na: https://eera-ecer.de/publications/bookseries/.

RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila dva javna razpisa, in sicer Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (2020-2022) ter Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije. Več na povezavi: http://www.arrs.si/sl/razpisi/index.asp. Rok za prejem elektronskih in tiskanih vlog za Ljudsko republiko Kitajsko je do vključno 10. 3. 2020 do 14.00. Prijave za sofinanciranje slovenskega dela flamsko slovenskih projektov morajo biti oddane v tiskani in elektronski obliki do vključno 1. aprila 2020 do 15.00.

Razpis za finančno podporo organizacije projektov, sezonskih šol in izdaje publikacij sekcij za mlade raziskovalce v organizaciji društev pod okriljem EERA

EERA je objavila razpis za sofinanciranje različnih aktivnosti sekcij, kot so organizacija projektov, sezonskih šol in izdaja publikacij. Vloge morajo biti oddane do 5. marca 2020. Več informacij o razpisu najdete na: https://eera-ecer.de/networks/network-funding/.

MEDNARODNE KONFERENCE

Mednarodna konferenca Teacher Education Policy in Europe (Helsinki 2020)

Mednarodna konferenca Teacher Education Policy in Europe bo organizirana v Helsinkih med 13. in 15. majem 2020. Tema konference je: »Sustainability and ethics in teacher education and education policy«. Rok za oddajo prispevkov je 31. januar 2020. Več informacij najdete na: https://www.helsinki.fi/en/conferences/tepe-2020-conference.

Mednarodna konferenca Higher Education Reform (Glasgow 2020)

Mednarodna konferenca mreže Higher Education Reform bo potekala na Univerzi v Glasgowu od 31. avgusta do 2. septembra 2020 (takoj po zaključku konference ECER na isti univerzi). Tema konference je: »Sustainable Development Goals: Their potential and relevance for higher education policy and reform«. Rok za oddajo prispevkov je 30. april 2020. Več informacij najdete na: http://cradall.org/content/her-2020-sustainable-development-goals-their-potential-and-relevance-higher-education-policy.

 

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000