default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

- 5. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«
- Podeljena SLODRE priznanja za najboljše doktorsko delo, za izjemne dosežke in za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja
- Izvedena prva okrogla miza v soorganizaciji SLODRE

EERA NOVICE

- EERA blog: vabilo
- Dostop do spletnih vsebin: Reconecting EERA: Reconecting communities
- ECER 2021: bo
- EERA poletna šola: bo

DOMAČE NOVICE

- Strokovni posvet Korona in vrtec
- Konferenca TEPE 2021 bo v Ljubljani
- UP PEF v Tednu otroka
- »Najbolj srečen kot učitelj«
- Handbook of Patriotism je pravkar izšel
- Projekt INOVUP
- Okrogla miza “Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost?”

TUJE NOVICE

- Webinar o uvajanju v učiteljski poklic v organizaciji Aarhus University
- Avstralija: različne šolnine za različne študijske programe
- COVID smernice za italijanske vrtce
- »Education at a Glance 2020«
- Spletna delavnica in okrogla miza na temo: COVID-19 v visokem šolstvu
- Prost dostop za znanstvenih člankov s področja edukacije
- 50% popust na digitalne publikacije založbe Sveta Evrope

RAZPISI IN POZIVI

- Novi »anti-COVID« razpis Erasmus+
- Šolsko polje: posebna številka Pozitivni razvoj mladih skozi kontekste (Positive Development in Youth Contexts)
- Školski vjesnik: Journal of Pedagogic Theory and Practice
- 23rd Annual International Conference on Education – vabilo
- Konferenca InPact – tokrat v virtualni obliki

 

DRUŠTVENE NOVICE

5. znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«
Tudi v letu 2020 so Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja organizirali 5. znanstveno konferenco z naslovom »Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«. Konferenca je potekala 9. in 10. septembra 2020. Na dvodnevni konferenci, je bilo predstavljenih 51 prispevkov ter 3 panelne razprave. Letos smo na konferenci uvedli tudi novost v obliki posebne sekcije, ki je bila v prvi vrsti namenjena doktorskim študentom_kam. Na konferenci sta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Sonja Rutar s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ter mag. Ivan Lorenčič iz II. gimnazije Maribor, konferenca pa se je zaključila z okroglo mizo z naslovom “Izobraževanje na daljavo II – Nadzorovanje in kaznovanje?”.

Podeljena SLODRE priznanja za najboljše doktorsko delo, za izjemne dosežke in za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja
V okviru 5. znanstvene konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse« smo tudi letos podelili priznanja za: (1) najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejela dr. Maruša Hauptman Komotar, (2) priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejel dr. Tina Štemberger, (3) priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejela dr. Ljubica Marjanovič Umek. Nagrajenkam iskreno čestitamo!

Izvedena prva okrogla miza v soorganizaciji SLODRE
Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je 17. septembra potekala predstavitev in razprava ob izidu monografije »Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja«, ki je posvečena delu pokojne kolegice prof. dr. Cvete Razdevšek Pučko. Dogodek je potekal vzporedno kot fizično in virtualno srečanje, skupaj pa se ga je udeležilo približno 50 kolegic in kolegov. Knjigo so predstavile urednice in urednik, razpravo pa so s svojimi razmisleki uvedle tri avtorice in avtor prispevkov iz monografije. Dogodek je soorganiziralo društvo SLODRE kot enega izmed štirih načrtovanih skupnih letnih dogodkov. Načrte je letos močno otežila epidemija, vendar računamo, da bo na tak ali drugačen način realiziran še kakšen dogodek do konca leta. Monografijo najdete na naslednji povezavi: https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Prelom_Vsak_otrok_najboljsega_ucitelja.pdf  

 

EERA NOVICE

EERA blog: vabilo
Poleg spodbujanja sodelovanja med raziskovalci in raziskovalkami na področju vzgoje in izobraževanja v Evropi je strategija EERE tudi spodbujati komunikacijo med raziskovalci in raziskovalkami vzgoje in izobraževanja ter mednarodnimi organizacijami, kot so EU, Svet Evrope, OECD, IEA in UNESCO. EERA si namreč prizadeva razširjati izsledke raziskav s področja vzgoje in izobraževanja na področja politik in praks. V podporo omenjenim ciljem EERA  predstavlja EERA blog kot način obveščanja raziskovalne skupnosti, oblikovalcev politik in drugih zainteresiranih deležnikov o napredku na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Toplo vabljeni k sodelovanju, pisanju in ustvarjanju vsebin:  https://blog.eera-ecer.de/introducing-the-eera-blog/

Dostop do spletnih vsebin: Reconecting EERA: Reconecting communities
V  tednu odpovedane mednarodne konference ECER (načrtovane v Glasgowu, Škotska) je EERA organizirala serijo spletnih dogodkov pod aktualnim imenom  Reconecting EERA: Reconecting communities. V kolikor se dogodkov niste uspeli udeležit so na voljo številna predavanja, ki so bila sicer načrtovana  v okviru konference ECER 2020. Posnetki so dostopni na: https://www.youtube.com/watch?v=VK48SXiaO-0

ECER 2021: bo
V tem trenutku potekajo intenzivne analize o prednostih in slabostih različnih oblik izvedbe mednarodne konference ECER 2021 v Ženevi (Švica) tako na strani lokalnega organizacijskega odbora kot EERE. ECER 2021 bo potekal med 3. in 9. septembrom 2021. Oblika konference bo ali klasična, ali virtualna ali kombinacija obeh in bo določena do konca leta 2020, seveda, glede na dogajanje povezano s COVID-19. Več informacij bo aktualno dostopnih na: https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/

EERA poletna šola: bo
Tudi EERA poletna šola 2020 je bila zaradi pandemije COVID-19 prestavljena v leto 2021. Predvidoma bo potekala od 14. do 18. junija 2021 na Univeri Jyväskylä, Finska. Podobno kot pri konferenci bo tudi tu oblika odločena v naslednjih mesecih. Aktualne informacije lahko spremljate na: https://eera-ecer.de/seasonschools/eera-summer-school-2021/

 

DOMAČE NOVICE

Strokovni posvet Korona in vrtec
Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju na Pedagoškem inštitutu organizira v četrtek, 26. novembra 2020, v dopoldanskem času, strokovni posvet Korona in vrtec  z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili v vrtcih soočeni, in z namenom refleksije praks, ki so jih v vrtcih uporabili v času bolezni Covid-19. Strokovnim in vodstvenim delavcem želijo omogočiti, da med seboj delijo izkušnje in si tako pomagajo pri nadaljnji organizaciji izvajanja vrtčevskih dejavnosti. Želijo odpreti vprašanja o tem, kako so se z epidemijo in po njej soočali v vrtcih, kateri so bili njihovi glavni izzivi in kako so jih reševali. Z organizacijo posveta želijo nuditi podporo in pomoč zaposlenim v vrtcu, da se bodo ob morebitni podobni situaciji v prihodnje še lažje znašli. Načrtovana je okrogla miza, kratka predavanja in izmenjava konkretnih praks, ki jih bodo zaposleni v vrtcih delili s kratkimi prispevki. Več informacij, tudi o oddaji prispevka, najdete na: https://www.pei.si/strokovni-posvet-korona-in-vrtec/

Konferenca TEPE 2021 bo v Ljubljani
TEPE mreža (Teacher Education Policy in Europe) je odločila, da bo naslednjo, petnajsto letno konferenco organizirala Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in sicer med 20. in 22. majem 2021. Krovni naslov konference bo “Challenges of distance teaching in teacher education and education”. Priprave na konferenco bodo potekale tako, da jo bo mogoče organizirati bodisi v fizični, bodisi v virtualni obliki, odvisno od spomladanskih epidemioloških razmer. O podrobnostih bomo še poročali.

UP PEF v Tednu otroka
5. oktobra se je pričel Teden otroka, letos na temo ODGOVOR JE POGOVOR, ki je potekal do 11. oktobra. V tem času so zveze in društva prijateljev mladine organizirala različne prostočasne in razvedrilne programe za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. Med njimi je tudi Društvo prijateljev mladine Koper, ki je 6. oktobra za učence zadnjih razredov iz osnovnih šol v Kopru in Ankaranu organiziralo okroglo mizo z igralcem Igorjem Štamulakom, na kateri sta kot moderatorki sodelovali tudi študentki socialne pedagogike, Sara Mravlja Stegenšek in Pija Sever. Skupaj z učenci so se pogovarjali o pomenu pogovora, kako najti rešitev, si olajšati občutke žalosti, jeze in samote. Tema se je navezovala na praznovanje 30-letnice TOM telefona, ki predstavlja eno izmed oblik stika z otroki in mladostniki, in omogoča telefonsko pomoč po vsej Sloveniji. Več informacij: www.dpm-kp.si/domov?fbclid=IwAR08rs64dptQ5bwS2xYpBUlX5zlnYjcxN5NjDihmyhuG_T_rA5gRBRYzgRw

»Najbolj srečen kot učitelj«
Pri Založbi Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je pravkar izšla knjiga, posvečena dolgoletnemu sodelavcu, nekdanjemu dekanu in predstojniku Oddelka za razredni pouk v Novem mestu in v Ljubljani, prof. dr. Veljku Trohi, z naslovom, ki kar najbolj zaznamuje njegovo poslanstvo: »Najbolj srečen kot učitelj«: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe. Knjigo sta uredili prof. dr. Mojca Peček in prof. dr. Irena Lesar. Ideja za knjigo je nastala v okviru Katedre za pedagogiko UL Pedagoške fakultete, bila podprta s strani Oddelka za temeljni pedagoški študij in nato tudi celotne fakultete. Z izdajo knjige želijo na fakulteti proslaviti rojstni dan prof. dr. Veljka Trohe, obenem pa zaznamovati tudi letošnji učiteljski dan: promocija knjige je potekala 5. oktobra, udeležil pa se jo je tudi slavljenec. Knjigo lahko preberete s klikom na  https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Prelom_Najbolj_srecen.pdf  

Handbook of Patriotism je pravkar izšel
Avgusta 2020 je pri založbi Springer v zbirki Major Reference Works izšel Handbook of Patriotism, ki ga je uredil dr. Mitja Sardoč. Publikacija prinaša več kot 50 poglavij, ki so jih prispevali najbolj priznani avtorji s širšega vsebinskega področja politične filozofije, politične teorije, filozofije vzgoje, psihologije, sociologije itn. Vsako od poglavij obravnava specifično temo povezano s problematiko patriotizma. Poleg ‘klasičnih’ tem, npr. lojalnost, pogum, prijateljstvo, nacionalizem, pristranskost itn., so v publikaciji predstavljeni tudi najpomembnejši ‘modeli’ patriotizma, npr. republikanski, ustavni, kozmopolitski, liberalni, kritični in multikulturni. Hkrati Handbook of Patriotism  prinaša tudi nekatere ’nove’ vsebine, ki s patriotizmom (vsaj do nedavnega) niso bile neposredno povezane, npr. federalizem, ekonomija, davki, novinarstvo, migracije, varovanje okolja, populizem, revščina itn. Dodatne informacije o publikaciji so dostopne na spletni strani: https://www.springer.com/gp/book/9783319544830  

Projekt INOVUP
V okviru projekta INOVUP potekajo številna pedagoška usposabljanja, ki omogočajo izboljšanje pedagoških kompetenc visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter spodbujajo uporabo inovativnih, prožnih oblik, metod in pristopov učenja in poučevanja. INOVUP projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Več na povezavi: http://www.inovup.si/usposabljanja/pedagoska

Okrogla miza “Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost?”
V maju je v organizaciji Pedagoškega inštituta potekala Okrogla miza “Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost?” Eksperiment s poučevanjem na daljavo v času pandemije je sprožil veliko vprašanj, pa tudi nejevolje in nasprotovanj, tako med starši, kakor tudi med učitelji. Zato so se na Pedagoškem inštitutu, v sodelovanju z Oddelkom za pedagogiko in andragogiko na UL FF, odločili organizirati spletno okroglo mizo, na kateri so pregledali številne probleme, s katerimi so se pri poučevanju na daljavo soočile šole, kakor tudi starši šolajočih otrok. Ker je razprava še kako aktualna dodajamo povezavo do posnetka: https://www.pei.si/okrogla-miza-izobrazevanje-na-daljavo-izkusnje-za-prihodnost/

 

TUJE NOVICE

Webinar o uvajanju v učiteljski poklic v organizaciji Aarhus University
Univerza v Aarhusu organizira dvodnevni webinar, 12. in 13. novembra 2020, na temo uvajanja v učiteljski poklic. Številni novo kvalificirani učitelji opustijo poučevanje. Med razlogi je zahtevna narava prehoda z usposabljanja učiteljev na prvo učiteljsko delo. Da bi olajšali ta težaven prehod in zmanjšali osip, so številne države uvedle uvajalne programe. Na Webinarju bodo vabljeni strokovnjaki razpravljali o različnih uvajalnih programih, njihovi uspešnosti ter izzivih, ki jih je v raziskovanju te teme še potrebno nasloviti. Več o webinarju ter samo prijavo najdete na: https://dpu.au.dk/aktuelt/webinar-on-induction/

Avstralija: različne šolnine za različne študijske programe
Avstralski parlament je sprejel zakon, ki bo dramatično zvišal stroške študija na nekaterih univerzitetnih programih in hkrati znižal stroške drugih. Zaradi zakonskih sprememb se bodo stroški diplome iz družbenih ved več kot podvojili, medtem ko se bodo diplome na področjih zdravstvene nege, matematike in poučevanja pocenile. Zakon tudi odpravlja državno podporo tistim študentom, ki pri študiju niso dovolj uspešni. Stroške študija oblasti spreminjajo zaradi velikega pretresa na področju financiranja visokega šolstva, s katerim se Avstralija sooča. Sredstva iz šolnin so močno upadla, saj na avstralskih univerzah, na katere se je v zadnjih letih vpisovalo veliko število tujih, zlasti azijskih študentov, zaradi pandemije ostajajo številna vpisna mesta nezasedena. Zakonskim spremembam odločno nasprotujejo laburisti, zeleni ter neodvisni poslanci.

COVID smernice za italijanske vrtce
Pred novim šolskim letom so se v Italiji dogovorili o dokumentu, ki ureja dobro počutje in zdravstveno varnost za otroke do 6. leta starosti. Smernice predvidevajo naslednjo metodologijo: skupine bodo organizirane tako, da bodo otroci lahko prepoznavali strokovno osebje, obenem pa bodo zavodi lahko učinkovito omejili nalezljive primere. Otroci, mlajši od 6 let, so oproščeni nošenja osebne varovalne opreme, vzgojitelji, učitelji in starši pa ne. Posebna pozornost je namenjena vhodnim in izhodnim območjem zavoda. Samo eden od staršev sme pripeljati ali prevzeti otroka in, kadar je to mogoče, pri tem počakajo zunaj prostorov zavoda. Za večjo raven varnosti se lahko vzpostavi evidenca prisotnosti, ki vsebuje imena tistih, ki dostopajo do zavoda. Organizirani bodo lahko tudi kolektivni prostori, da se zagotovi izvajanje ustreznih dejavnosti za različne starosti. Igrače in didaktično opremo je treba vsaki skupini dodeliti na izključen način. Več informacij: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ripresa-di-settembre-approvate-in-unificata-le-linee-guida-per-la-fascia-0-6-anni

»Education at a Glance 2020«
Pri OECD je pravkar izšla publikacija »Education at a Glance« za leto 2020. Serija publikacij, ki je začela izhajati že leta 1996, ponuja bogat nabor informacij in podatkov o stanju na področju izobraževanja v vseh državah članicah OECD in še drugih državah sveta. Med drugim najdete med zajetimi področji podatke o izobraževalnih strukturah, financiranju in uspešnosti izobraževalnih sistemov. Publikacija zajema vse ravni izobraževanja, od predšolske do doktorske, temelji pa na analizi podatkov za 25 skupin kazalnikov, ki so prikazani v več kot 100 tabelah. Publikacija je cenjena tako med oblikovalci politik kot med raziskovalci. Podrobneje na https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en#page1

Spletna delavnica in okrogla miza na temo: COVID-19 v visokem šolstvu
14. oktobra 2020 bo med 15.00. in 18.00 organizirana spletna delavnica, webinar in okrogla miza na temo: COVID-19 v visokem šolstvu z naslovom: “Higher Education Students and COVID-19: Consequences and Policy Implications”. Mednarodni dogodek bo združil ugledne raziskovalce in druge zainteresirane deležnike v razpravah na temo vpliva pandemije Covid-19 na akademsko, socialno in čustveno življenje študentov visokega šolstva z namenom prepoznati glavne izzive in potencialne rešitve za oblikovalce politik, gospodarstvo EU, študente in družbo na splošno. Več na povezavi: https://zavod14.si/en/2020/09/25/higher-education-and-covid-19/

 

RAZPISI IN POZIVI

Novi »anti-COVID« razpis Erasmus+
Po dopolnitvi letnega delovnega programa Erasmus+ 2020 sta bila nova razpisa objavljena 25. avgusta 2020 - vsak prispeva 100 milijonov EUR za odzive na izobraževalne izzive, ki so posledica pandemije COVID-19. Razpis za digitalno izobraževanje bo podpiral projekte v šolskem izobraževanju, poklicnem izobraževanju in visokem šolstvu. Cilj tega razpisa bo izboljšati spletno učenje, učenje na daljavo in kombinirano učenje - vključno s podporo učiteljem in trenerjem ter zaščito vključujoče narave možnosti digitalnega učenja. Razpis za „partnerstva za ustvarjalnost“ pa bo podpiral projekte na področju mladine, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Cilj razpisa je razviti veščine in kompetence, ki spodbujajo ustvarjalnost in spodbujajo kakovost, inovativnost in prepoznavnost mladinskega dela. Oba razpisa bosta pomagala povezati izobraževalne in mladinske organizacije s tistimi v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Rok: 29. oktober 2020. Več informacij https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-response-extraordinary-erasmus-calls-support-digital-education-readiness-and_en oz. na CMEPIUS.

Šolsko polje: posebna številka Pozitivni razvoj mladih skozi kontekste (Positive Development in Youth Contexts)
Šolsko polje vabi k oddaji prispevkov za posebno številko Šolskega polja Positive Development in Youth Contexts z urednicama: Ana Kozina (Pedagoški inštitut) in Nora Wiium (Bergen University, Norveška). Tema posebne številke so razvojne poti mladih ter dejavniki, tako individualni kot družbeni, ki spodbujajo oz. zavirajo pozitivni razvoj mladih. Posebna številka vabi k oddaji tako teoretičnih kot empiričnih prispevkov, ki naslavljajo raznolike kontekste mladih, v prvi vrsti šolskega ter naprej kontekst prehoda iz ene ravni šolanja na drugo ter tudi bolj specifičnih kontekstov, kot so migracije in jezik. Rok za oddajo povzetka je 30.10. 2020. več informacij najdete na: https://www.pei.si/special-issue-sp-pyd/

Školski vjesnik: Journal of Pedagogic Theory and Practice
Školski vjesnik: Journal of Pedagogic Theory and Practice vabi k objavi prispevkov v novi številki. Revija objavlja znanstvene prispevke s področja vzgoje in izobraževanja. Prispevke lahko oddate preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Rok za oddajo je 15. november 2020. Več informacij o reviji najdete na:  http://skolskivjesnik.ffst.unist.hr/?lang=en  in na  https://hrcak.srce.hr/skolski-vjesnik?lang=en.

23rd Annual International Conference on Education - vabilo
Med 17. in 18. majem bo v Atenah, Grčija, organizirana mednarodna konferenca 23rd Annual International Conference on Education. Do 19. oktobra sprejemajo povzetke tako za fizične kot tudi za virtualne predstavitve. Dodatno vabijo tudi k objavi prispevka v  Athens Journal of Education. Več na: https://www.atiner.gr/education

Konferenca InPact – tokrat v celoti v virtualni obliki
Konferenca InPact (International Psychological Applications Conference and Trends) 2021 bo v naslednjem letu zaradi pandemije COVID-19 potekala v virtualni obliki od 24. do 26. aprila 2021. Več informacij na:  http://inpact-psychologyconference.org/.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000