default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE
-
Redna letan skupščina
- Izvedena druga okrogla miza v soorganizaciji SLODRE

EERA NOVICE
- EERA blog: prvi blogi so že tu!
- ECER 2021: bo v spletnem okolju

DOMAČE NOVICE
- Poziv za prispevke na mednarodni konferenci TEPE 2021 v Ljubljani
- Projekt STAIRS na Pedagoškem inštitutu
- Predstavitev dveh monografij, posvečenih pokojnima kolegici in kolegu
- Mednarodna znanstvena konferenca o izobraževanju nadarjenih poudarila pomen talentov tudi v kriznih časih

TUJE NOVICE
- Konferenca Evropskega visokošolskega prostora v Rimu
- O uvajanju in mentoriranju učiteljev iz nordijske perspektive
- World Education Leadership Symposium – vabilo na spletna dogodka
- Nova publikacija Eurydice: Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major reforms since 2015
- Mednarodna konferenca: 2nd World Conference on Teaching and Education: Dunaj, Avstrija

RAZPISI IN POZIVI
- Najava ARRS razpisa za leto 2021

 

DRUŠTVENE NOVICE

Redna letna skupščina društva SLODRE
Članice in člane toplo vabimo na redno letno skupščino društva SLODRE, ki bo letos potekala v spletnem okolju in sicer 21.12. 2020 ob 17.00 (vabilo z povezavo sledi). Kot uvod v redno letno skupščino bo ob so-organizaciji društva SLODRE in Pedagoškega inštituta potekala okrogla miza z naslovom: Izzivi spoprijemanja z epidemijo COVID-19 pri strokovnih delavkah in delavcih v vzgoji in ziobraževanju. Ugotovitve raziskav, ki so vključevale strokovne delavke in delavce bodo predstavili dr. Katja Košir (Filofofska fakulteta, Univerza v Mariboru), Igor Peras (Center za evalvacijske študije, Pedagoški inštitit), mag. Mateja Režek (Center Korak za korakom, Pedagoški inštitut).

Izvedena druga okrogla miza v soorganizaciji SLODRE
Društvo mladih pedagogov FF UM, Oddelek za pedagogiko FF UM in Slovensko društvo raziskovalcev edukacije (SLODRE)  je 26. 11. 2020 organiziralo predstavitev knjige: Razvoj i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije.

Dogodek je potekal kot virtualno srečanje, skupaj pa se ga je udeležilo približno 100 kolegic in kolegov. Monogreafija je izšla pri Univerzitetni založbi Maribor v začetku letošnjega leta in je rezultat dolgoletnega sodelovanja Oddelka za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru s sorodnimi oddelki iz držav bivše Jugoslavije na področju primerjalne pedagogike in zgodovine pedagoških idej in šolstva v regiji. Monografija prinaša analize treh pedagoških tematskih sklopov: razvoj izobraževanja učiteljev na področju bivše Jugoslavije, šolstvo in pedagogika v času socializma v bivši Jugoslaviji in pedagogika v bivši Jugoslaviji med preteklostjo in sedanjostjo. Knjiga je izšla v hrvaškem jeziku, da bi dosegla čim širši krog držav nekdanje Jugoslavije. Najdete jo lahko na naslednji povezavi: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450 

 

EERA NOVICE

EERA blog: prvi blogi so že tu!
Poleg spodbujanja sodelovanja med raziskovalci in raziskovalkami na področju vzgoje in izobraževanja v Evropi je strategija EERE tudi spodbujati komunikacijo med raziskovalci in raziskovalkami vzgoje in izobraževanja ter mednarodnimi organizacijami, kot so EU, Svet Evrope, OECD, IEA in UNESCO. EERA si namreč prizadeva razširjati izsledke raziskav s področja vzgoje in izobraževanja na področja politik in praks. V podporo omenjenim ciljem EERA  predstavlja EERA blog kot način obveščanja raziskovalne skupnosti, oblikovalcev politik in drugih zainteresiranih deležnikov o napredku na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Med prvimi blogi najdete zanimive in aktualne vsebine kot so namigi kako se soočati z izzivi pisanje doktorske disertacije med pandemijo COVID-19 (več na: https://blog.eera-ecer.de/phd-during-covid-19).

ECER 2021: bo v spletnem okolju
Zaradi negotove situacije povezane s pandemijo COVID-19 bo mednarodna koneferenca ECER v letu 2021 potekala v celoti v spletni obliki. Oragnizatorji ponujajo množico zanimivih spletnih orodij, ki bo karseda uspešno poskušala posnemati mednarodno konferenčno izkušnjo. ECER 2021 bo potekal med 3. in 9. septembrom 2021. Več informacij bo aktualno dostopnih na: https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/

 

DOMAČE NOVICE

Poziv za prispevke na mednarodni konferenci TEPE 2021 v Ljubljani 
Kot smo že poročali, bo naslednjo, petnajsto letno konferenco TEPE mreže (Teacher Education Policy in Europe) organizirala Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in sicer med 20. in 22. majem 2021. Krovni naslov konference bo “Challenges of distance teaching in teacher education and education”. Če bodo spomladanske epidemiološke razmere dopuščale, bo konferenca potekala v fizični, zagotovo pa vsaj v virtualni obliki. Objavljen je že poziv za prispevke; podrobnosti lahko najdete na spletni povezavi https://www.pef.uni-lj.si/1421.html. Rok za oddajo abstraktov je 21. januar 2021.

Projekt STAIRS na Pedagoškem inštitutu
V novembru in decembru 2020 na projektu STAIRS potekajo spletni študijski obiski, na katerih sodelujejo projektni partnerji in zunanji strokovnjaki na področju inkluzije. Projektni partnerji iz Irske (Mary Immaculate College) in Portugalske (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias) organizirajo izmenjavo dobrih praks na področju socialne vključenosti v izobraževanju. V projektu sodelujejo še partnerji iz Madžarske (Tempus Public Foundation – kot vodilni partner), Češke (Centre of Applied Research and Continuing Education), Hrvaške (Županija Varaždin, Oddelek za izobraževanje, kulturo in šport) in Slovenije (Pedagoški inštitut in Center za poklicno izobraževanje Republike Slovenije). Ugotovitve iz študijskih obiskov bodo predstavljene v priporočilih za uporabo dobrih praks v nacionalnem in evropskem prostoru. Informacije o projektu in povezave do primerov dobrih praks na Irskem in Portugalskem se nahajajo na spletni strani Pedagoškega inštituta https://www.pei.si/raziskovalna-dejavnost/projekti/stairs/

Predstavitev dveh monografij, posvečenih pokojnima kolegici in kolegu
Na YouTube kanalu Založbe UL Pedagoške fakultete si je moč ogledati posnetka dveh predstavitev monografij, ki sta bili nedavno organizirani na Pedagoški fakulteti UL: Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja (posvečena delu dr. Cvete Razdevšek Pučko. Povezava do posnetka dogodka: https://www.youtube.com/watch?v=QqPF2sA1ecA&list=PL6MCAfPs0_SHshIXjJTYR0fh8aTUql6So&index=1 Najbolj srečen kot učitelj (posvečena delu dr. Veljka Trohe) Povezava do posnetka dogodka: https://www.youtube.com/watch?v=GzV7GoYfdVQ&list=PL6MCAfPs0_SHshIXjJTYR0fh8aTUql6So&index=2 Od kolegice dr. Cvete Razdevšek Pučko, ki smo se je spomnili na predstavitvi monografije v septembru letos, smo se žal morali posloviti že pred tremi leti. Mesec dni po drugi predstavitvi, ki se jo je ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev in obenem ob svojem rojstnem dnevu udeležil tudi dr. Veljko Troha, pa smo prejeli žalostno vest, da je umrl. Spomin na drago kolegico in dragega kolega, na njuno delo ter predanost pedagoški stroki in pedagoškemu raziskovanju bo trajno ostal z nami.

Mednarodna znanstvena konferenca o izobraževanju nadarjenih poudarila pomen talentov tudi v kriznih časih
Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem predstavlja zbornik, ki ga je uredila dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič kot predsednica organizacijskega odbora V. Mednarodne znanstvene konference Talent Education, ki je 19. in 20. novembra potekala virtualno.

Konferenca je osvetlila veliko različnih problemov s področja nadarjenosti in talentiranosti v 21. stoletju, predstavila številne mednarodne rezultate raziskav ter zanesljive mednarodne prakse v zvezi z izobraževanjem nadarjenih, odličnostjo, ustvarjalnostjo in razvojem talentov.   Tematike so se dotikale predvsem pomembnosti razvoja talentov, socialnega in intelektualnega kapitala, s poudarkom na trenutnih kriznih časih, ko jih družba potrebuje – morda kot še nikoli doslej. Zbornik je dostopen na: https://www.talenteducation.si/en/library/

 

TUJE NOVICE

Konferenca Evropskega visokošolskega prostora v Rimu
Za letos spomladi predvidena konferenca ministrov Evropskega visokošolskega prostora – EHEA (Bolonjski proces) je bila zaradi epidemije prestavljena na jesen, dejansko pa se je odvila kot virtualni dogodek 19. novembra. Konferenca je bila priložnost za spodbujanje razprave o skupnih ciljih za naslednje desetletje evropskega visokošolskega prostora in nadaljnjo krepitev sodelovanja med 48 državami članicami. Med konferenco so se ministri EHEA seznanili z napredkom, opisanim v novem poročilu o izvajanju bolonjskega procesa, sprejeli pa so tudi novi komunike, ki določa potek dela za naslednje desetletje. Ministri so se zavezali, da bodo do leta 2030 skupaj zgradili vključujočo, inovativno in medsebojno povezano EHEA, podprto z večjimi naložbami v izobraževanje, ki so potrebne tudi za reševanje posledic trenutne krize, pa tudi za prehod v zelena, trajnostna in odporna gospodarstva in družbe, v skladu z cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov. Za podrobnosti poglejte na https://ehea2020rome.it/pages/documents.

O uvajanju in mentoriranju učiteljev iz nordijske perspektive
V prostem dostopu lahko na spletu najdete nedavno izdano monografijo pod naslovom New Teachers in Nordic Countries – Ecologies of Mentoring and Induction. Monografija je rezultat raziskovalnega sodelovanja med učitelji, raziskovalci in predstavniki učiteljskih organizacij na Danskem, Finskem, v Estoniji, na Islandiji, Norveškem in Švedskem. Nekateri rezultati študij, predstavljenih v tej knjigi, so bili posredovani mednarodni raziskovalni skupnosti že na različnih evropskih konferencah v letih 2018 in 2019. V knjižni izdaji rezultatov raziskovanja avtorji predstavljajo in razpravljajo o pomembnih vidikih, ki jih opredeljuje naslov, s ciljem spodbuditi raziskovalno-usmerjen in na dokazih temelječ razvoj uvajanja in mentorstva za novo kvalificirane učitelje.

World Education Leadership Symposium – vabilo na spletna dogodka
World Education Leadership Symposium vabi na dva spletna dogodka. Prvi bo aktualno vezan na izzive vodenja v obodbju pandemije COVID-19 in bo potekal v spletni obliki 1.2. 2020. Drugi pa tudi v spletni obliki na temo inovacij in prakse v septembru 2021 (več o obeh dogodkih najdete na: http://wels.edulead.net/WELS-2021-eFlyer-EN.pdf).

Nova publikacija Eurydice: Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major reforms since 2015
Eurydice je izdal novo poročilo z naslovom: Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major reforms since 2015. Poročilo odgovarja na nekatera aktulana vprašanja kot so: Kako evropske države ocenjujejo dosežke na področju osnovnih kompetenc (pismenost, matematika in naravoslovje)? Kako merijo zaposljivost diplomantov? Več najdete na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-monitoring-education-and-training-systems-europe-2020-overview-major_en

Mednarodna konferenca: 2nd World Conference on Teaching and Education: Dunaj, Avstrija
Med 19. in 21. februarjem bo na Dunaju potekala mednarodna konferenca s področja vzgoje in izobraževanja: 2nd World Conference on Teaching and Education. Rok za oddajo prispevkov je: 29.1. 2020.  Več na: https://www.worldcte.org/call-for-papers/

 

RAZPISI IN POZIVI

Najava ARRS razpisa za leto 2021
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS bo predvidoma 11. decembra 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021. Rok za oddajo prijav bo predvidoma 12. 2. 2021. Več na: http://www.arrs.si/sl/obvestila/20/najava-razpisa-projekti-2021.asp

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000