Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani je v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) organizirala okroglo mizo o organizaciji raziskovanja in raziskovalnih dosežkih na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Pedagoška fakulteta UL že tradicionalno namenja veliko pozornost raziskovalnemu delu zaposlenih, pri čemer ima poleg namenskih fakultetnih sredstev ključno vlogo Raziskovalni inštitut PEF UL in več raziskovalnih centrov.

Organizacijski okvir in spodbude za raziskovalke in raziskovalce na fakulteti sta najprej na kratko predstavila dekan fakultete izr. prof. Janez Vogrinc in prof. dr. Mojca Čepič, predsednica komisije za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost.

V vsebinskem delu okrogle mize sta bila nato predstavljena dva novejša vidna raziskovalna dosežka in sicer:

doc. dr. Špela Razpotnik: Ranljive družine na prepihu obravnav ter akcijsko oblikovanje na družine osredinjenih pristopov;

red. prof. dr. Karmen Pižorn in doc. dr. Milena Košak Babuder: Učenci z disleksijo potrebujejo poleg oči tudi ušesa.

Vabimo vas k ogledu posnetka okrogle mize: https://youtu.be/1SF1MMwVLd4