default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

V A B I L O na enajsto redno skupščino društva, v ponedeljek, 20. decembra 2021 ob 17.00 v spletnem okolju Zoom.

Spoštovane, spoštovani,

Vljudno vas vabim, da se udeležite enajste redne skupščine našega društva, v ponedeljek, 20. decembra 2021 ob 17.00 v spletni obliki z ugotavljanjem prisotnosti članic in članov.

V nadaljevanju bo najprej potekala okrogla miza pod naslovom IZZIVI USTVARJALNOSTI DANES ZA JUTRI. Sodelovali bodo ustvarjalci Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete (priloga).

Po njenem zaključku, predvidoma okrog 18.00, se bo pričelo redno delo skupščine z naslednjim dnevnim redom:

  1. Sprejem dnevnega reda in imenovanje delovnih teles
  2. Poročilo predsednice o delu v letu 2021 z razpravo
  3. Poročilo blagajnika za leto 2021 z razpravo
  4. Sprejem predloga programske usmeritve in letnega programa dela SLODRE za 2022
  5. Sklep o določitvi višine članarine za leto 2022
  6. Sprejem predloga finančnega načrta za leto 2022
  7. Razno

Zaradi splentne oblike redne letne skupščine je mogoče  članarino za 2021 in za 2022 poravnati preko TRR[1].

Lepo vabljeni!

 

Jurka Lepičnik Vodopivec

predsednica SLODRE

 

[1] Individualna članarina znaša 10 EUR. Članarino lahko nakažete na bančni račun društva: IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.). Naslov: Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije – SLODRE, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. 

 

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000