Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju (kot tudi raziskovanje nasploh) je v zadnjih nekaj desetletjih postalo osrednji katalizator sprememb in vir najpomembnejši inovacij. Kot redni spremljevalec šolskih reform ter ostalih sistemskih sprememb na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, ostaja raziskovanje (tako v Sloveniji kakor tudi ostalih razvitih državah) ključen dejavnik procesa zagotavljanja kakovosti. Vse večja vpetost raziskovanja t.i. “šolskega polja” v mednarodni prostor hkrati potrjuje teoretično upravičenost in praktično nujnost sistematičnega in kontinuiranega raziskovanja, ki presega okvire posameznih znanstvenih disciplin.

Sočasno z njegovo osrednjo ‘sistemsko’ vlogo tako v procesu vzgoje in izobraževanja kot tudi v družbi nasploh, je posebna pozornost snovalcev politik ter širše strokovne javnosti in samih raziskovalcev namenjena tudi problematiki etične ozaveščenosti. Povečana senzibilnost za družbeno odgovornost znanosti ter s tem povezana prizadevanja, so v ospredje postavila etično razsežnost raziskovanja. Horizont mišljenja (in razumevanja) problematike raziskovanja v vzgoji in izobraževanju tako ni več ujet v diskurz politične korektnosti, ki nekatere izmed temeljnih problemov, izzivov in dilem – tudi zaradi svoje enoznačne retorike – v veliki meri zaobide.

V ta namen Pedagoški inštitut ter Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije tudi letos organizirata nacionalno konferenco z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki bo bo potekala v ponedeljek, 25. septembra 2017, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Letošnja nacionalna konferenca ima kot svoj osnovni cilj – poleg diseminacije rezultatov raziskav ter izmenjave izkušenj – identifikacijo ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh.


Veseli bomo vašega obiska!

red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta
red. prof. dr. Pavel Zgaga, predsednik SLODRE
dr. Mitja Sardoč, predsednik programskega odbora

Spletna stran konference >>