default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v projektu SKUM - Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (2017—2022) združuje 32 konzorcijskih partnerjev, od tega 26 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Okrogla miza bo potekala 14. novembra 2019, ob 16.00 v prostorih fakultete. Toplo vabljeni.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) v sodelovanju s Centrom za študije edukacijskih politik (CEPS) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani vabi na okroglo mizo z razpravo ob nedavnem izidu knjige »Inclusion in Education: Reconsidering Limits, Identifying Possibilities«.

Društvo mladih pedagogov FF UM in Slovensko društvo raziskovalcev edukacije (SLODRE) vabita na okroglo mizo z naslovom Slovenska osnovna šola v luči konceptualnih rešitev osnovnošolske zakonodaje iz leta 1996, ki bo 21. 5. 2019 ob 11.00 v amfiteatru Filozofske fakultete UM.

Vabimo vas k prijavi povzetka na 4. znanstveno konferenco "Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja", ki bo potekala 18. in 19. septembra 2019, v prostorih ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi mednarodni vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000